AV teknik i all ära

För att diskutera mer ingående vad AV teknik är, eller som det så fint också kallas AV-hjälpmedel så kommer här en definition av ordet. AV teknik, själva AV i ordet, brukar stå för ett så kallat ord som är audiovisuell. I praktiken kan man säga att det här faktiskt idag är ett medietekniskt hjälpmedel som ser till att hjälpa till med allt som kommer till bild och ljud, för att den personen som står där framme inför folk ska kunde informera, undervisa samt presentera något för dem.

Man kan säga som så att AV teknik kan antigen se till att det fungerar helt felfritt på egen hand, och då kan man se till att använda tekniken i en reklamfilm, eller så kan AV teknik se till att komplettera en helt vanlig mänsklig presentatör.

Var kan AV tekniken användas?

Det finns faktiskt rätt många användningsområden där AV tekniken kan användas till och det kan man bland annat ha på en rad olika produkter. Några av de exempel där AV tekniken används är på audiovisuella hjälpmedel där det kan vara alltifrån ett blädderblock, svart tavla, planscher om det är äldre bandspelare, bildband, smalfilm, overheadprojektor men även via tv, video, internet eller annat datorbaserat multimedia.

När man använder sig av AV tekniken så behöver de hjälp av AV hjälpmedlen som alltid har internet, tekniska apparater samt projektorer – det vill säga det produkter som man i första hand brukar använda när en presentation ska hållas för en grupp. Dock måste man påpeka att presentationer som hålls inför grupp, handlar mycket om hur intressant samt bra föreläsaren själv är. Därav kan det inte alls spela någon roll vilket hjälpmedel man använder sig av om föreläsaren i sig inte är intressant.